HomeAbout usContestDirectoryInternationalApplication PPTDelegatesTicket PPTShoppingPPT NewsGallery
ร่วมโหวดให้กำลังใจสำหรับผู้เข้าประกวดที่ท่านชื่นชอบ PRINCE & PRINCESS THAILAND 2019 .. VOTE FOR YOUR FAVORITE - PHOTOGENIC AWARD รายละเอียด/วีธีการโหวต .. ที่หัวข้อ Delegates
       
 
ข้อมูลการประกวด

การประกวด PRINCE & PRINCESS THAILAND 2019

รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ*

* การเข้าร่วมประกวด Prince & Princess Thailand 2019 สามารถกระทำได้ 2 ช่องทาง

ช่องทางที่ 1 :  ผู้เข้าประกวด มาจากการประกวดรอบภูมิภาค โดยผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของกองประกวด ให้เป็นตัวแทนของภูมิภาคต่างๆ ตามที่ได้จัดกิจกรรม

*ช่องทางที่ 2 :   โดยการสมัครเข้าประกวด "รอบประเทศ" ซึ่งจะทำการประกวดให้ผ่านในรอบคัดเลือก ตามเกณฑ์ของกองประกวด ให้เข้ารอบจำนวนหนึ่ง และนำมารวมกับ ตัวแทน "ภูมิภาค" เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป  

PRINCE & PRINCESS THAILAND 2019  (รอบประเทศ)

ปรินส์แอนด์ปรินส์เซสไทยแลนด์  ประจำปี 2019 (ปีที่ 8)

กองประกวด PRINCE & PRINCESS THAILAND ร่วมกับ สถาบันฯ Center Stage (กรุงเทพ) 

 

ขอเชิญเยาวชนไทย ทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวด เวทีเกียรติยศอันดับ 1 ของเยาวชนไทย

 เพื่อค้นหา “สุดยอดเยาวชนไทย”  กับการประกวด “สุดยอดเยาวชนไทย PRINCE & PRINCESS THAILAND  ประจำปี 2019” 

เพื่อชิงตำแหน่งอันทรงเกียรติ พร้อมการทำหน้าที่ ในการเป็นตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมประกวด
เวทีเยาวชน เกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และเวทีนานาชาติอื่นๆ พร้อม ประสบการณ์อันวิเศษสุดมามาย
ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

**คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด :
1. เป็นเยาวชนไทย ชาย / หญิง หรือ เยาวชนไทย ชาย/หญิง  ที่ถือ 2 สัญชาติ (มีบิดา หรือ มารดาเป็นชาวต่างชาติ)
2. มีความสดใส่ ,ร่าเริง ,กล้าแสดงออก , มีความสามารถ และ กล้าคิด กล้าทำ กล้าเสนอความคิดเห็น
3. บุคลิกภาพดี มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และมีความพร้อมในการเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวดเวทีนานาชาติ
4. มีอายุตามเกณฑ์ ที่กองประกวดกำหนด

**เพื่อชิงตำแหน่งสูงสุดตามรุ่นอายุ ดังนี้ :
- เยาวชน ชาย/หญิง อายุระหว่าง 5-7 ปี ในรุ่น  “MINI MISS & MINI MR. THAILAND INTERNATIONAL”
- เยาวชน ชาย/หญิง อายุระหว่าง 8-12 ปี ในรุ่น “LITTLE MISS & JR. MISTER THAILAND INTERNATIONAL”
- เยาวชน ชาย/หญิง อายุระหว่าง 13-19 ปี ในรุ่น “MISS & MR. TEEN THAILAND INTERNATIONAL”


**ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง ชนะเลิศ จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด เวทีระดับเยาวชน อันดับ 1 ของโลก 
“LITTLE MISS & MISTER WORLD 2018” ที่ประเทศ สเปน   และ การประกวด “PRINCE & PRINCESS INTERNATIONAL 2018”  ที่ มัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ และ "LITTLE MISS UNIVERSE 2018" ที่ประเทศ จอร์เจีย 

พร้อมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ยังประเทศที่ได้รับมอบหมายให้ไปเข้าร่วมประกวด พร้อมที่พักระดับ 5 ดาว พร้อมอาหารทุกมื้อระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม  และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย


**ตำแหน่งรองในอันดับอื่นๆ จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด

- Little Miss Tourism World 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่น
- The Best Princess of the World 2019 ที่ประเทศจอร์เจีย
- Top Child & Teen Model of the Planet 2019 ที่ประเทศ จอร์เจีย

- Little Miss PLanet 2019 ที่ประเทศ บัลแกเรีย

- Little Miss Earth 2019 ที่ประเทศ แอฟริกาใต้
- Mister Planet 2019 ที่ประเทศรัสเซีย

- Mister Model of the World 2019 ที่ประเทศ อินเดีย

- Fashion Face World Model 2019 ที่ประเทศ ตุรกี

- LBMA ที่ประเทศเกาหลีใต้

พร้อมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย


**วิธีการสมัคร และซื้อใบสมัครเข้าประกวด :
สามารถกระทำได้ 3 ช่องทางดังนี้ :
1. ดาวน์โหลด/ปรินท์ ใบสมัคร จากทาง facebook Fanpage ของกองประกวด ที่ Prince & Princess Thailand
2. ดาวน์โหลด/ ปรินท์ ในสมัคร จากทางเวปไซต์หลักของกองประกวด (ในหน้า “สมัครประกวด”) www.princeprincessthailand.com

**ข้อ 1 และ 2 สามารถทำตามขั้นตอน ในการสมัคร ซึ่งจะแจ้งในรายละเอียด ในบรรทัดต่อไป**

3. ซื้อใบสมัคร และสมัครประกวดได้ด้วยตัวเอง ได้ที่ 
“สถาบันสอนศิลปะการเต้นและบุคลิกภาพ Center Stage” (ถ.พระราม3) โทร : 084-387-1315


**จำหน่ายใบสมัคร ใบละ 1,200 บาท**

*การสมัครด้วยตัวเอง :

- ผู้สมัครต้องเตรียมรูปถ่าย ครึ่งตัว เห็นหน้าชัดเจน จำนวน 1 ใบ / สำเนาทะเบียนบ้านผู้เข้าประกวด / สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร ของผู้เข้าประกวด


**ผู้สมัครเข้าประกวดทุกท่าน จะได้รับ บัตรกำนัลจาก สถาบันฯ Center Stage มูลค่า 1,000 บาท


**การสมัครประกวดตามขั้นตอนในช่องทางในข้อที่ 1 และ 2 เมื่อได้ใบสมัครแล้วให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ : 
1. กรอกใบสมัครให้ครบทุกช่องอย่างระเอียด และตัวบรรจง
2. ชำระค่าสมัครประกวด 1,200 บาท โดยชำระผ่านทาง 


ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาเอสวีซิตี้
ชื่อบัญชี นาย อนุรัฐ  โกษากุล
หมายเลขบัญชี : 238-203-925-6
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์


3. สแกน หรือ ถ่ายภาพ สลิปการชำระเงิน พร้อม รูปถ่าย ครึ่งตัว เห็นหน้าชัดเจน จำนวน 1 ใบ / สำเนาทะเบียนบ้านผู้เข้าประกวด / สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร ของผู้เข้าประกวด 
ส่งกลับมายังที่ อีเมลล์ของกองประกวดฯ 
Email : thecenterstage@gmail.com


**เมื่อท่านส่งมาครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะกระทำการตรวจเอกสาร และ ตอบกลับไปยังอีเมลล์ของท่าน พร้อมส่งเอกสาร “การเตรียมความพร้อม” ในการเข้าร่วมประกวดในรอบคัดเลือก กลับไปให้ท่านตามอีเมลล์ จะถือว่าการสมัครของท่าน ได้กระทำครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว !!


**กำหนดการประกวด PPT 2019 โดยสังเขป :
- 15 ธันวาคม 2561 ถึง 03 กุมภาพันธ์ 2562 : รับสมัครผู้เข้าประกวดจากทั่วประเทศ

- 9  กุมภาพันธ์ 2562 : การประกวดรอบคัดเลือก / แถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (โดยกรรมการจะพิจารณา ผู้สมัครเข้าประกวดทุกคนให้เข้ารอบจำนวนหนึ่ง แล้วนำไปรวมกับ ตัวแทนระดับภูมิภาค เพื่อเข้าสู่รอบประเทศ ต่อไป)


- 16 มีนาคม 2562 : การประกวดรอบ Preliminary *สถานที่ จะแจ้งให้ทราบในเอกสาร "เตรียมความพร้อมเข้าประกวดฯ"


- 18 มีนาคม 2562 : การประกวด Prince & Princess Thailand 2019 รอบชิงชนะเลิศ Coronation Grand Final  *สถานที่ จะประกาศในวันแถลงข่าว (9 ก.พ.)


**ผู้ผ่านเข้ารอบสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จะได้รับ
- เสื้อยึดประจำการประกวด Prince & Princess Thailand 2019
- คอรส์ อบรมบุคลิกภาพกับ สถาบันฯ Center Stage มูลค่า 6,000 บาท

 


****อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไป--- เพราะโอกาส มีเฉพาะผู้ที่ยกมือขึ้นเท่านั้น****

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง กล่องข้อความ Inbox หรือ
โทร : 084-387-1315 และ 02-163-1161

 

** ผู้ชนะทั้ง 6 ตำแหน่ง 

 มงกุฎเกียรติยศ ออกแบบพิเศษ  ถ้วยเกียรติยศ พร้อม สายสะพายประจำตำแหน่ง

พร้อมทำหน้าที่ ตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมประกวดเวทีเยาวชนระดับโลก

และโอกาสพิเศษในชีวิต ที่พร้อมเปิดต้อนรับมากมาย !!

 

วิธีการส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด PRINCE & PRINCESS THAILAND 2019

 • ส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้น มาที่ Email : thecenterstage@gmail.com 
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันฯ Center Stage  (ในอาคาร ลุมพินีเพลส นราธิวาส เจ้าพระยา  ถ.พระรามที่  3 โทร : 02 – 163 – 1161 และ  084 – 387 – 1315) 
 • หลังจากท่านส่งเอกสารมายังอีเมลล์ แล้ว กองประกวดจะทำการตรวจสอบเอกสาร และ จะส่ง “เอกสารในการเตรียมความพร้อม” ไปให้ท่าน ถือว่า การสมัครเข้าประกวดของท่านได้กระทำการสมบูรณ์แล้ว

 

**หมายเหตุ**

 • เมื่อท่านทำการสมัครเข้าประกวดแล้ว ไม่สามารถขอเงินค่าสมัครฯ คืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม รวมถึงการสละสิทธิ์ เข้าร่วมประกวดของผู้สมัครเข้าประกวดด้วยทุกกรณี 
 • กองประกวดฯ จะไม่รับผิดชอบ ความเสียหายอันเกิดขึ้นกับผู้สมัครเข้าประกวด ที่มารายงานตัวเข้าประกวดล่าช้า (ไม่ตรงเวลาที่กองประกวดกำหนด) หรือ ไม่มารายงานตัวในการเข้าประกวด 
 • ผู้สมัครเข้าประกวดทุกคน จะได้รับ บัตรกำนัล ท่านละ 1,000 บาท เพื่อใช้ในการเป็นส่วนลด ยัง สถาบันฯ Center Stage

 

*****สอบถามเพิ่มเติม การประกวดรอบภูมิภาค PRINCE & PRINCESS THAILAND 2018

ได้ที่ กองประกวดฯ

1. กองประกวด PPT ศูนย์กลาง - Head Office (กรุงเทพฯ)

    โทร : 02-163-1161 , 084-387-1315

    Email : thecenterstage@gmail.com

    Facebook : Prince & Princess Thailand

    Instagram : Prince_Princess_Thailand

 

2. กองประกวด PPT ศูนย์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)

    โทร : .095-5946229  

    Facebook : Prince & Princess Chiangmai


3. กองประกวด PPT. ศูนย์ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช, สงขลา , สุราษฎ์ธานี, ภูเก็ต) 

     ติดต่อ สถาบัน Sandy Ballet จ. นครศรีธรรมราช 

     โทร : 084-1834445

    FACEBOOK : Prince & Princess Southern Thailand


4. กองประกวด PPT ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา , อุบลราชธานี ,ขอนแก่น)

     โทร : 095-2499392

     FACEBOOK : Prince & Princess Northeastern Thailand

 

5. กองประกวด PPT ศูนย์ภาคตะวันออก (ระยอง ,ชลบุรี, จันทบุรี ,ตราด)

   ติดต่อ สถาบัน Sandy Ballet จ. นครศรีธรรมราช 

    โทร : 084-1834445

    FACEBOOK : Prince & Princess Eastern Thailand

 

6. กองประกวด PPT ศูนย์ จ.ตรัง และ พัทลุง

    โทร : 088-7829152

    FACEBOOK : Prince & Princess Trang

 

****** เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  

ตารางกิจกรรม การประกวด
รอบคัดเลือก / แถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวด PPT 2019 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย
เวลา กิจกรรม สถานที่
09 กุมภาพันธ์ 2562 ผขป.รายงานตัว 10.00 น. / 11.00 น. การประกวดรอบคัดเลือก / 14.00 น. แถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวด PPT 2019 ชั้น 3 ศูนย์การค้า เกทเวย์ เอกมัย (ถ. เอกมัย)
PPT 2019 LIVE
เวลา กิจกรรม สถานที่
16 และ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ติดตามการเตรียมพร้อมของผู้เข้าประกวด PPT 2019 ก่อนเข้าสู่รอบตัดสิน ,เรียนรู้ไปพร้อมกับพวกเค้า!!... (LIVE) 12.00 - 16.00 น. ทาง Facebook : Prince & Princess Thailand
PPT 2019 LIVE
เวลา กิจกรรม สถานที่
2-9 มีนาคม 2562 ติดตามการเตรียมพร้อมของผู้เข้าประกวด PPT 2019 ก่อนเข้าสู่รอบตัดสิน ,เรียนรู้ไปพร้อมกับพวกเค้า!!... (LIVE) 12.00 - 16.00 น. ทาง Facebook : Prince & Princess Thailand
PPT 2019 รอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ ตัวต่อตัว
เวลา กิจกรรม สถานที่
10 มีนาคม 2562 เก็บคะแนนทางด้านไหวพริบ ,บุคลิกภาพและทัศนคติ (*รอบภายใน) (LIVE) 11.00 - 16.00 น. ทาง Facebook : Prince & Princess Thailand
PRINCE & PRINCESS THAILAND 2019 : รอบ Preliminary
เวลา กิจกรรม สถานที่
16 มีนาคม 2562. (*LIVE) รอบเก็บคะแนน Preliminary ชั้น 3 ศูนย์การค้า เกทเวย์ เอกมัย (ถ. เอกมัย)
Prince & Princess Thailand 2019 Coronation Grand Final *รอบตัดสิน
เวลา กิจกรรม สถานที่
18 มีนาคม 2562 รอบตัดสิน GRAND FINAL *(LIVE) โรงละครเดอะ สเตจ แอท เอเชีย ทีค ถ. เจริญกรุง
ตำแหน่งและเงินรางวัลที่จะได้รับ

**ตำแหน่งต่างๆ และของรางวัล ในการประกวด Prince & Princess Thailand 2019** 

ตำแหน่งและของรางวัล การประกวด PRINCE & PRINCESS THAILAND 2019 

 

 *  ตำแหน่ง MISS  THAILAND  TEEN  INTERNATIONAL (วัยรุ่น หญิง) /LITTLE MISS THAILAND INTERNATIONAL (เด็ก หญิง) /MINI MISS THAILAND INTERNATIONAL (เล็ก หญิง) ประจำปี 2019 

- จะได้ครองมงกุฎ CTS Crown ตัวเรือนชุบทองคำขาว ประดับเพชร และ พลอย ขนาดแตกต่างกัน ออกแบบพิเศษ ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของเวทีประกวด Prince & Princess Thailand ประดับด้วย ตราสัญลักษณ์ ประจำการประกวดชุบทอง 18 K ประดับเพชร CZ มูลค่า 250,000 บาท


* ตำแหน่ง MR.  THAILAND TEEN  INTERNATIONAL (วัยรุ่นชาย) / JR. MISTER THAILAND INTERNATIONAL (เด็กชาย) / MINI MISTER THAILAND INTERNATIONAL (เล็ก ชาย) ประจำปี 2019

- จะได้ครองมงกุฎ CTS Crown  ประดับเพชร และ พลอย ขนาดแตกต่างกัน ออกแบบพิเศษ ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของเวทีประกวด Prince & Princess Thailand ประดับด้วย ตราสัญลักษณ์ ประจำการประกวดชุบทอง 18 K ประดับเพชร CZ มูลค่า 120,000 บาท

 

 • ทั้ง 6 ตำแหน่งได้แก่ : MINI MISS & MINI MR. / LITTLE MISS & JR. MISTER / MISS  & MISTER THAILAND TEEN  INTERNATIONAL2019 จะได้รับรางวัลเหมือนกันดังต่อไปนี้ : 

-          ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

-          สายสะพายเกียรติยศ

-          เข็มกลัด ตราสัญลักษณ์ประจำการประกวด LADY ICON

-          ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ พร้อมที่พัก และ อาหาร Full Package *ตามแต่ เวทีนานาชาติ ที่ไปประกวดตามที่ได้รับมอบหมายพิจารณา โดยการสนับสนุนจาก สถาบัน Center Stage มูลค่ากว่า 200,000 บาท

-          ทุนการเข้าอบรม บุคลิกภาพ กับ สถาบันฯ Center Stage เป็นเวลา 1 ปี  มูลค่า 30,000 บาท

-          ทุนการเรียนเสริมทักษะพิเศษ ทางด้านการแสดง กับ สถาบันฯ Center Stage เป็นเวลา 1 ปี มูลค่า 30,000 บาท

-          Gift Set จากผลิตภัณฑ์ แป้ง ONCE

-          และรางวัลอื่นๆ ซึ่งกองประกวด จะแจ้งให้ทราบต่อไป*

 

 • รอง MINI MISS & MINI MR. / LITTLE MISS & JR. MISTER / MISS  & MR.  THAILAND TEEN  INTERNATIONAL 2019 จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ :

-          มงกุฎเทียร่าเกียรติยศ ประจำตำแหน่ง

-          ถ้วยเกียรติยศ

-          สายสะพายประจำตำแหน่ง

-          *สิทธิ์ในการไปประกวดเวทีนานาชาติ ในฐานะ "ตัวแทนประเทศไทย"

-          ที่พัก และ อาหาร Full Package *ตามแต่เวทีนานาชาติ ที่ไปประกวดตามที่ได้รับ

มอบหมายพิจารณา โดยการสนับสนุนจาก สถาบัน Center Stage

มูลค่ากว่า 100,000 บาท

-          การเข้าอบรม บุคลิกภาพ กับ สถาบันฯ Center Stage เป็นเวลา 1 ปี 

     มูลค่า 30,000 บาท

-          บัตรกำนัล จาก สถาบันฯ Center Stage มูลค่า 3,000 บาท

-          และรางวัลอื่นๆ ซึ่งกองประกวด จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

 • ตำแหน่งพิเศษอื่นๆ มีดังนี้ 

 

 • ขวัญใจประชาชน ( รุ่นเด็ก 1 ตำแหน่ง / รุ่นโต 1 ตำแหน่ง)

ตัดสินจาก การ Vote ของผู้ชม โดยผลคะแนนรวมสูงสุดจากการประกวดทุกรอบ

-          ถ้วยเกียรติยศ

-          *สิทธิ Fast Track  เข้าสู่รอบ 3 คนสุดท้าย ในรุ่นนั้นๆ อัตโนมัติ ทันที

 

 • ตำแหน่งพิเศษ “ขวัญใจช่างภาพ” (1 ตำแหน่ง) : ตัดสินจากผู้เข้าประกวดที่มีคะแนนโหวต “ทางเวปไซต์” สูงที่สุด / ประกาศผลในวันรอบตัดสิน 18 มีนาคม 2562

-         โลห์เกียรติยศ

-         บัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท จาก สถาบันฯ Center Stage

-         สิทธิ เข้าสู่รอบ SE-Final  อัตโนมัติ ทันที

 

 • ตำแหน่งพิเศษ “Prince & Princess Social Media Award” (1 ตำแหน่ง) : ตัดสินจากผู้เข้าประกวดที่มีคะแนน กด LIKE สูงที่สุด ผ่านทางแฟนเพจ Facebook กองประกวด รวมกับ ยอดกด LIKE สูงสุด ผ่านทาง Instagram โดยทำการ #PPT2019 คะแนนรวมจาก 2 ช่องทางสูงที่สุด 1 คน

-         โลห์เกียรติยศ

-         บัตรกำนัลมูลค่า 2,000 บาท จาก สถาบันฯ Center Stage

 

ตำแหน่งพิเศษ “Prince & Princess Charity Award”  (2 ตำแหน่ง) : *ตัดสินจากผู้เข้าประกวดที่ทำโครงการ ระดมทุน เพื่อ การกุศล มอบให้ “มูลนิธิ FIVE FOR ALL”  ได้สูงที่สุด รุ่นเด็ก 1 คน และ รุ่นวัยรุ่น 1 คน 

-         บัตรกำนัลมูลค่า 2,000 บาท จาก สถาบันฯ Center Stage

 

 • ตำแหน่งพิเศษ “ขวัญใจเกทเวย์” (3 ตำแหน่ง) : ตัดสินจากผู้เข้าประกวดรุ่นละ 1 คน ที่มีคะแนนโหวต สูงสุดประจำรอบการประกวด รอบคัดเลือกในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 (1 ตำแหน่งเท่านั้น)  และรอบ Preliminary  (รุ่นละ 1 ตำแหน่ง) ในวันที่ 16 มีนาคม 2562

-         โลห์เกียรติยศ

-         บัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท จาก สถาบันฯ Center Stage

 

 • ตำแหน่งพิเศษ MISS & MISTER ONEC 2019 :  ตัดสินโดย ผลิตภัณฑ์ แป้ง ONCE

-     โลห์เกียรติยศ พร้อม สายสะพาย จาก ผลิตภัณฑ์ แป้ง ONCE

-     Gift Set จาก ผลิตภัณฑ์ แป้ง ONCE

-     เงินรางวัลละ 5,000 บาท จาก ผลิตภัณฑ์ แป้ง ONCE

 

 • ตำแหน่งพิเศษ “LBMA  Thailand” (2 รุ่น / รุ่นละ 2 ตำแหน่ง รวม 4 คน) : ตัดสินจากผู้เข้าประกวด รุ่นละ 2 คน ที่มีทักษะการเดินแบบได้ดีที่สุด *ที่ลงประกวด LBMA THAILAND  (รอบ Preliminary วันที่ 16 มีนาคม 2526)

-         โลห์เกียรติยศ

-         สายสะพายประจำตำแหน่ง

-         บัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท จาก สถาบันฯ Center Stage

-         เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าประกวด สุดยอดนายแบบ-นางแบบ LBMA Star Model 2019 ที่ประเทศ เกาหลี

-         ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ - เกาหลี พร้อมที่พัก Full Package มูลค่า 120,000 บาท

 

*  ผู้ผ่านเข้ารอบ 25 คนสุดท้าย (อันดับที่ 21-25 ) จะได้รับ : 

-    บัตรกำนัล มูลค่า 3,000 บาท จาก สถาบันสอนศิลปะการเต้นและบุคลิกภาพ Center Stage

     

*  ผู้เข้าประกวด Prince & Princess Thailand 2019  ทุกคน จะได้รับ : 

-          ใบประกาศเกียรติคุณ ร่วมโครงการ กับ กองประกวดฯ

-          บัตรกำนัล มูลค่า 1,000 บาท กับ สถาบันสอนศิลปะการเต้นและบุคลิกภาพ Center Stage

-          รับการอบรม บุคลิกภาพ และ การแสดง กับ สถาบัน Center Stage มูลค่า 6,000 บาท

-           เสื้อจาก กองประกวด PPT   และของรางวัลอื่นๆ ซึ่งกองประกวดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

**รางวัล และของรางวัลอื่น อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องมีการแจ้ง**

 

 
   
 
 
สำรองที่นั่งชมการประกวด PPT 2019 รองตัดสิน
 
Loading the player ...

PRINCE & PRINCESS THAILAND 2018 Promote Trailer 1

 
 
Copyright © Prince & Princess THAILAND 2015 by CenterStage AcademyThailand
visitor : 102,238